RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Udostępnianie Parku

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 1. Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Sposób udostępniania regulują Zarządzenia Dyrektora Parku.
 2. Za wstęp do Parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach lub na rachunek bankowy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 3. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu, bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych.
 4. Ustala się maksymalną wielkość grup edukacyjnych i wycieczkowych na 30 osób.
 5. Grupy edukacyjne i wycieczkowe mogą poruszać się po terenie Parku wyłącznie pod kierunkiem przewodnika lub pracownika Parku.
 6. Na terenie Parku Narodowego zabrania się:
  • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, gniazd i innych schronień;
  • zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
  • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
  • palenia ognisk, używania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu;
  • zakłócania ciszy;
  • palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowisk łodzi wędkarskich i miejsc postoju pojazdów;
  • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
  • kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych;
  • prowadzenia działalności wytwórczej i handlowej;
  • biwakowania;
  • ruchu pojazdów;
  • jazdy konnej wierzchem (poza drogą „pilską” Bachorze – Owink)
  • wprowadzania psów (poza drogą „pilską” Bachorze – Owink oraz cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu).
 7. Dopuszcza się zbiór owoców roślin z rodzaju borówka i grzybów jadalnych nie objętych ochroną gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt, upraw leśnych i młodników do 4 m wysokości.
 8. Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga:
  • prowadzenie badań naukowych;
  • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych;
  • filmowanie i fotografowanie w celach zarobkowych.
 9. Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Parku.
 10. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu.
 11. W przypadku wystąpienia zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępniania Parku mogą być czasowo zawieszone.
   

W czasie złych warunków pogodowych (silne opady, wichury, burze itp.) przebywanie na terenie Parku może zagrażać zdrowiu i życiu.

JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ CZYSTE LASY I WODY – SWOJE ŚMIECI ZABIERZ ZE SOBĄ.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. z 2008 r. Nr 230 poz. 1545).

 Zarządzenie nr 13/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wyjątków od zakazów obowiązujących na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 Zarządzenie nr 7/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” do filmowania i fotografowania.

  

Opłaty za wstęp na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie"

Za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pobierane są opłaty w wysokości:

 • bilet normalny - 4,00 zł
 • bilet ulgowy - 2,00 zł.

 Zarządzenie nr 26/21 Dyrektora Parku z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ustalenia i pobierania opłat za wstęp do Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

  

  

Regulamin korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu

  Zarządzenie nr 18/21 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie" z dnia 1 lipca 2021r.  w sprawie regulaminu korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu.

  

   Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 09.06.2022
Podpisał: Marta Rolbiecka
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 9 665