RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami).

 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 Wniosek o udostępnienie danych

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 Zarządzenie nr 6/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415).Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 23.01.2020
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 9 645