RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Badania naukowe

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”


Park Narodowy „Bory Tucholskie” od 1997 r. udostępniany jest do badań naukowych. Odbywa się to zgodnie z Regulaminem udostępniania Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dla badań naukowych (Zarządzenie Dyrektora PNBT nr 14/19 z dnia 13 maja 2019 r.). Chcąc zgłosić pracę badawczą w Parku należy złożyć Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych. Następnie Rada Naukowa Parku opiniuje dany temat badawczy i na tej podstawie Dyrektor Parku wydaje decyzję dotyczącą realizacji tematu. W zakresie prowadzenia badań naukowych Park współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: Uniwersytetem im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Torunia, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie czy Instytutem Badawczym Leśnictwa. Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie, obozy naukowe i inne służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych czy inwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych.

Zarządzenie nr 14/19 Dyrektora Parku z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie regulaminu udostępniania PNBT dla badań naukowych.

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wydanie zezwolenia na badnia naukowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - badania naukowe

Praktyki studenckie

 

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 Klauzula informacyjna - staż/praktyki/wolontariat

 

Czytelnia Parku Narodowego Bory Tucholskie

Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnia zgromadzony księgozbiór na zasadach czytelni. 

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Parku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu udostępniania księgozbioru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 06.03.2020
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 455