RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Badania naukowe

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”


Park Narodowy „Bory Tucholskie” od 1997 r. udostępniany jest do badań naukowych. Odbywa się to zgodnie z Regulaminem udostępniania Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dla badań naukowych (Zarządzenie Dyrektora PNBT nr 14/19 z dnia 13 maja 2019 r.). Chcąc zgłosić pracę badawczą w Parku należy złożyć Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych. Następnie Rada Naukowa Parku opiniuje dany temat badawczy i na tej podstawie Dyrektor Parku wydaje decyzję dotyczącą realizacji tematu. W zakresie prowadzenia badań naukowych Park współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: Uniwersytetem im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Torunia, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie czy Instytutem Badawczym Leśnictwa. Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie, obozy naukowe i inne służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych czy inwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych.

Zarządzenie nr 14/19 Dyrektora Parku z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie regulaminu udostępniania PNBT dla badań naukowych.

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wydanie zezwolenia na badnia naukowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - badania naukowe

Praktyki studenckie 

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 

Czytelnia Parku Narodowego Bory Tucholskie

Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnia zgromadzony księgozbiór na zasadach czytelni. 

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Parku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu udostępniania księgozbioru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 06.03.2020
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 847