RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

Badania naukowe

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” odbywają się według planu zatwierdzonego przez Radę Naukową Parku z zachowaniem zasad eksploracji naukowej Parku wprowadzonych zarządzeniem nr 14/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Niezbędnym warunkiem do uzyskania zezwolenia na prowadzenie badań w Parku jest prawidłowe wypełnienie Karty Badań Naukowych i pozytywna opinia Rady Naukowej.

Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie oraz obozy naukowe, służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim zinwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych i odnotowywaniu ich liczebności w formie obserwacji monitoringowych.

Zarządzenie nr 14/19 Dyrektora Parku z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie regulaminu udostępniania PNBT dla badań naukowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wydanie zezwolenia na badnia naukowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - badania naukowe

 Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 

Czytelnia Parku Narodowego Bory Tucholskie

Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnia zgromadzony księgozbiór na zasadach czytelni. 

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Parku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu udostępniania księgozbioru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 114