RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacjqa

Badania naukowe

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” odbywają się według planu zatwierdzonego przez Radę Naukową Parku z zachowaniem zasad eksploracji naukowej Parku wprowadzonych zarządzeniem nr 14/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Niezbędnym warunkiem do uzyskania zezwolenia na prowadzenie badań w Parku jest prawidłowe wypełnienie Karty Badań Naukowych i pozytywna opinia Rady Naukowej.

Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie oraz obozy naukowe, służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim zinwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych i odnotowywaniu ich liczebności w formie obserwacji monitoringowych.

Zarządzenie nr 14/19 Dyrektora Parku z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie regulaminu udostępniania PNBT dla badań naukowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wydanie zezwolenia na badnia naukowe

 Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 

Czytelnia Parku Narodowego Bory Tucholskie

Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnia zgromadzony księgozbiór na zasadach czytelni. 

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Parku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu udostępniania księgozbioru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 655