RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Wędkarstwo

 

Zasady amatorskiego połowu ryb na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 1. Na podstawie wykupionego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie wyłącznie na następujących jeziorach Parku w ściśle określonych strefach:
  a) Jezioro Ostrowite - strefy nr 5, 6;
  b) Jezioro Zielone - strefa nr 1;
  c) Jezioro Płęsno (Pilskie) - strefa nr 3;
  d) Jezioro Jeleń - strefa nr 2;
  e) Jezioro Skrzynka - strefa nr 4.
 2. Zasięg stref brzegowych jezior wymienionych w pkt. 1 określony został na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia Dyrektora Parku nr 13/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
 3. W terenie początek i koniec strefy amatorskiego połowu ryb został oznakowany znakiem graficznym - ryba koloru czerwonego, umieszczonym na drzewach.
 4. Amatorski połów ryb w strefach nr 1, 2, 3 i 5 dozwolony jest przez okres 5 miesięcy, tj. od 1 czerwca do 31 października, a w strefach nr 4 i 6 od 1 sierpnia do 31 października.
 5. Osoba amatorsko łowiąca ryby, oprócz zasad amatorskiego połowu ryb określonych niniejszym załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Parku nr 13/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., zobowiązana jest do przestrzegania, m. in.:
  a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 ust. 3, 7, 8 oraz art. 15;
  b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 160, z 2009 r. Nr 94, poz. 780, z 2010 r. Nr 104, poz. 654, z 2011 r. Nr 143, poz. 842);
  c) zarządzenia nr 10/15 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla edukacji i turystyki;
  d) zarządzenia nr 5/15 Dyrektora Parku z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia
  i pobierania opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
  e) zarządzenia nr 13/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wyjątków od zakazów obowiązujących na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie";
  f) zarządzenia nr 15/08 Dyrektora Parku z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
 6. Wędkującego obowiązuje Regulamin Sportowego Połowu Ryb PZW, o ile postanowienia jego nie są sprzeczne z zarządzeniem Dyrektora w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
 7. Amatorski połów ryb dozwolony jest od wschodu do zachodu słońca tj. w porze dziennej.
 8. Amatorski połów ryb dozwolony jest dwoma wędkami z brzegu.
 9. Amatorski połów ryb zabroniony jest z użyciem spinningu.
 10. Podczas wykonywania amatorskiego połowu ryb zabrania się:
  a) stosowania zanęt;
  b) wchodzenia w pas roślinności przybrzeżnej;
  c) stosowania żywca pochodzącego z innego zbiornika wodnego.
 11. Podczas wykonywania armatorskiego połowu ryb należy zachować porządek na zajmowanym przez siebie stanowisku.
 12. Należy przestrzegać następujących dziennych, ograniczeń ilościowych złowionych ryb:
  a) lin – 1 sztuka;
  b) szczupak - 1 sztuka;
  c) leszcz – 10 sztuk;
  d) inne gatunki ryb – 5 kg.
 13. Podczas armatorskiego połowu ryb obowiązuje zakaz połowu następujących gatunków tryb w określonych wielkościach:
  a) szczupak do 50 cm;
  b) kleń do 25 cm;
  c) jaź do 25 cm;
  d) wzdręga do 15 cm;
  e) lin do 25 cm;
  f) okoń do 20 cm.
 14. Zabrania się połowu sandacza, siei i węgorza. Przypadkowo złowione osobniki należy niezwłocznie wpuścić w miejscu złowienia. Zabrania się przenoszenia do innych jezior.
 15. W przypadku złowienia następujących gatunków: rak pręgowany (Orconectes limosus Raf.), rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) nie należy wpuszczać ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
 16. Zezwolenie wędkarskie ważne jest tylko z kartą wędkarską.
 17. Młodzież do lat 14-tu nieposiadająca karty wędkarskiej może wykonywać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej aktualną kartę wędkarską,
  z wykorzystaniem tylko jednej wędki.
 18. Każdy posiadacz wykupionego zezwolenia zobowiązany jest prowadzić rejestr połowów wędkarskich stanowiący załącznik do zezwolenia na amatorski połów ryb. Wypełniony rejestr należy oddać w siedzibie Parku do 15 listopada każdego roku, na który ważne było zezwolenie. Zwrot wypełnionego rejestru jest jednym z warunków otrzymania zezwolenia w roku następnym.
 19. Dojście do wyznaczonych stref amatorskiego połowu ryb należy realizować oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi. Zabrania się przemieszczania i wchodzenia w strefy ochrony ścisłej, czy strefy ochrony zwierząt, roślin i grzybów.
 20. Wprowadzenie okresowego zakazu wstępu na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest jednoznaczne z zakazem amatorskiego połowu ryb na terenie Parku.
 21. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie zwraca kosztów poniesionych na wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu,
  o którym mowa w pkt. 20.

 Zarządzenie nr 13/15 Dyrektora Parku z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dla amatorskiego połowu ryb.

Zarządzenie nr 16/16 z 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/15 Dyrektora PNBT, w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 Strefy amatorskiego połowu ryb.

 Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 437