RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Badania naukowe

  

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” odbywają się według planu zatwierdzonego przez Radę Naukową Parku z zachowaniem zasad eksploracji naukowej Parku wprowadzonych zarządzeniem nr 17/00 Dyrektora Parku z dnia 4 grudnia 2000 roku.

Niezbędnym warunkiem do uzyskania zezwolenia na prowadzenie badań w Parku jest prawidłowe wypełnienie Karty Badań Naukowych i pozytywna opinia Rady Naukowej.

Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie oraz obozy naukowe, służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim zinwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych i odnotowywaniu ich liczebności w formie obserwacji monitoringowych.

 Zarządzenie nr 17/00 Dyrektora Parku z dnia 4 grudnia 2000 roku w sprawie zasad eksploracji naukowej i koordynacji badań naukowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 Zasady eksploracji naukowej i koordynacji badań naukowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

 Karta Badań Naukowych

 Karta pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej

 Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

  

Biblioteka

 Zarządzenie nr 2/11 Dyrektora Parku z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu korzystania z czytelni Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.Opublikował: Dorota Orzłowska
Publikacja dnia: 10.02.2011
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 245