RSS
szukaj
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.01.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: formatowanie

Udostępnianie Parku

 Regulamin zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 1. Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniony jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych.
 2. Za wstęp i korzystanie z walorów przyrodniczych Parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach.
 3. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych.
 4. Na terenie Parku zabrania się:
  • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;
  • zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
  • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
  • palenia ognisk, użytkowania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu;
  • zakłócania ciszy;
  • palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowiska łodzi wędkarskich i parkingów;
  • używania łodzi motorowych i innego sprzętu pływającego;
  • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
  • prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej;
  • biwakowania;
  • kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych;
  • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
  • jazdy konnej wierzchem poza drogami publicznymi;
  • wprowadzania psów.
 5. Dopuszcza się zbiór jagód i grzybów jadalnych nie objętych ochrona gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt i upraw leśnych do 4 m wysokości.
 6. Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga:
  • prowadzenie badań naukowych;
  • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowch;
  • przebywanie poza szlakami w celach innych niż zbieractwo runa leśnego i wędkarstwo.
 7. Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji wydanej przez Dyrektora Parku.
 8. Przewodnik grupy zorganizowanej (osób realizujących wspólny program), nie będący pracownikiem Parku, musi posiadać imienne upoważnienie Dyrektora Parku (grupa nie może przekroczyć 30 osób).
 9. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i  biletów wstępu.
 10. W przypadku zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępnienia Parku mogą być czasowo zwieszone.

Zarządzenie nr 15/08 Dyrektora Parku z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pobierz

  

Opłaty za wstęp na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie"

Za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pobierane są opłaty w wysokości:

 • bilet normalny - 1,00 zł
 • bilet ulgowy - 0,50 zł.

Można też nabyć karnety na okres 10 dni:

 • karnet normalny - 8,00 zł
 • karnet ulgowy - 4,00 zł.

Zarządzenie nr 9/05 Dyrektora Parku z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie pobierania opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pobierzOpublikował: Dorota Orzłowska
Publikacja dnia: 27.01.2010
Podpisał: Dorota Orzłowska
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 509