RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Rada Naukowa

  

Zgodnie z art. 95 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przy dyrektorze parku narodowego działa rada naukowa, będąca organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody.

Członków rady naukowej parku narodowego, zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, powołuje w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia.

Rada Naukowa Parku Narodowego „Bory Tucholskie" została powołana Zarządzeniem Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 02 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Kazimierz Tobolski z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowisko zastępcy przewodniczącego sprawuje prof. dr hab. Józef Szmeja z Katedry Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego. Członkiem prezydium jest również prof. dr hab. Maria Ławrynowicz z Katedry Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego.

  

 Zarządzenie Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

 Zarządzenie Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

   Zarządzenie  Nr 62 Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 01.02.2019
Podpisał: Marta Rolbiecka
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 479